Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών/Μειονεκτικών Περιοχών

Απαιτείται ταυτοποίηση

Για να προχωρήσετε στην υπηρεσία, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε

Χρήστες ΚΕΠ

Οι χρήστες ΚΕΠ μπορούν να συνδεθούν με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.

Πολίτες

Οι πολίτες μπορούν να συνδεθούν με κωδικούς TaxisNet πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο.