Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών/Μειονεκτικών Περιοχών

Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών/Μειονεκτικών Περιοχών

Αν ζείτε σε ορεινή ή/ και μειονεκτική περιοχή, μπορείτε να λάβετε εισοδηματική ενίσχυση, αρκεί:

  1. εσείς και η οικογένειά σας να κατοικείτε μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια
  2. το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ‎‎€

Η ενίσχυση που θα λάβετε είναι:

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Υποβολή Αίτησης